Tillbyggnad

 

Är huset redan färdigbyggt men som kund vill man bygga till. På Byggkraft Helsingborg utför vi även tillbyggnationer på redan färdiga hus och byggnader.